Toonbeeld van tafelen © Stichting Bonne-bon

Deelnemers
Bestellen
           Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de cadeaudoos Toonbeeld van Tafelen en  zijn uitgebracht             door de Stichting Bonne-Bon.

   11.   Stichting Bonne-Bon heeft met zorg de inhoud van het             cadeaudoosje Toonbeeld van Tafelen samengesteld doch             bevat slechts algemene  informatie waarop niet             onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.
   12.   Stichting Bonne-Bon is nimmer aansprakelijk voor enige             schade al dan niet direct of indirect dan wel bijzondere of             bijkomende schade die op enige wijze ontstaat of verband             houdt met het bezit of gebruik van het cadeaudoosje             Toonbeeld van Tafelen.
   13.   Deze voorwaarden mogen door de Stichting Bonne-Bon             worden gewijzigd.
   14.   Op deze voorwaarden gebruiker is Nederlands recht van             toepassing.
    15.  Indien een bepaalde restaurant u de korting niet heeft willen             verlenen, verzoeken wij u ons dit schriftelijk te laten weten.             Wij  zullen ons dan tot het uiterste inspannen om het             desbetreffende restaurant de korting alsnog te laten             verstrekken.
    16.   Wanneer de gelegenheid van eigenaar veranderd is, kan het              zijn dat de korting is komen te vervallen. Voor dergelijke              ongemakken bieden wij onze excuses aan.
   
   1.     De restaurantbon in het boekje geeft de gebruiker voor de             duur van op de bon vermeldde termijn recht op 10%korting op             de totale rekening (inclusief drank) tenzij anders vermeld. De             bon is te gebruiken  door gezelschappen van minimaal 2 en             maximaal 6 personen.
   2.     De restaurantbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere             kortingsacties en/ of aanbiedingen en (groeps)arrangementen.             De restaurantbon is niet inwisselba tegen contanten en dient             bij gebruik ingeleverd te worden bij de op de bon genoemde             gelegenheid.
    3.    Per gezelschap van minimaal 2 tot maximaal 6 personen kunt u             maximaal 1 kortingsbon gebruiken.
    4.     De restaurantbon dient u te overhandigen op het momentdat u              de rekening vraagt; de restaurantbonnen kunnen niet achteraf              worden gehonoreerd.
Pagina 8